วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมนายสุรพล เก่งนอก รองปลัดเทศบาล และนางสาวสุภาวดี ศรีชุ่ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เดินทางไปเปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรังกาใหญ่ (วันวิทยาศาสตร์ STEM Education) ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี๑

18 ส.ค. 66