วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายเสถียร​ ควพิมาย​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุข ร่วมต้อนรับ​ คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลสูงเนิน ได้มาศึกษา​ดูงาน ​การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์สุขใจใกล้บ้าน และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ณ เทศบาลตำบล​รังกา​ใหญ่​ (หลังเดิม)

15 ก.ย. 66