วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมนายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และกองสาธารณสุขได้เดินทางไปเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 20

09 ส.ค. 66