วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.45 น. นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะปันรังกาสามัคคี

08 ก.ย. 64