วันพุธที่ 29​ พฤศจิกายน ​2566​ มหาวิทลัยจุฬาลงกรณ์ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาวิจัย ชมรมผู้สูงอายุ ทต.รังกาใหญ่ และชมรมผู้สูงอายุ จ.มหาสารคาม ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุพฤฒพลัง ผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ทต.รังกาใหญ่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.รังกาใหญ่ ณ.โรงแรมอมาธารา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

01 ธ.ค. 66