วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และ นายชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และ สาธารณสุขอำเภอพิมาย สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราช ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย

21 มิ.ย. 66