วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 14

19 ก.ค. 66