วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ มอบหมายให้คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลเขตที่1และ2 ได้ออกพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

15 ก.ย. 64