วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กองสาธารณสุข และ อสม หมูที่9 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ หมู่ 9 บ้านพุทรา ตามหลักประกันสุขภาพประจำปี2566

15 มิ.ย. 66