วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ มอบหมายให้กองสาธารณสุข ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านพุทรา และบ้านผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก หมู่ที่11 จำนวน 2 ราย

01 พ.ย. 66