วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร ท่านนายกเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ รองธวัชชัย เพชรโต รองนายกเทศมนตรี และปลัดนอม สุขโข เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

12 เม.ย. 66