วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ดำเนินการให้บริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่สำหรับรายที่ยังไม่ได้มาชำระภาษี #มาชำระภาษีกันเยอะๆนะคะ

31 ส.ค. 66