วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ชั้น 3

30 มี.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ชั้น 3