วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมนายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และกองสาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่และประชาสัมพันธ์​การป้องกันการบาดเจ็บ​จากการพลัดตกหกล้ม​ในผู้สูงอายุ​ภายในหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 9

03 ส.ค. 66