วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ร่วมกันสวมเสื้อสีม่วงเพื่อถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อปวงชนชาวไทย

15 ก.พ. 67