วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สระหนองบ่อ หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน

08 ก.ย. 64