วันที่ 5 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอพิมายและบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

22 ธ.ค. 64