วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ผัดไทยห่อไข่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจช่องโค

04 ก.ค. 66