วันที่ 30 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัด โครงการ จัดการคุณภาพน้ำบริโภค เพื่อตรวจสอบคุรภาพน้ำตำบลรังกาใหญ่ ปี2565

30 มี.ค. 65