วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีท่านจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก(War Room) ระดับหมู่บ้าน ด้วยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบ้านพุทรา หมู่ที่ 1 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก สะสม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน จำนวน 1 ราย อำเภอพิมาย จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก ในบ้านพุทรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

23 มิ.ย. 66