วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพิมาย โดย นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย ❤️มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.พิมาย และ สสอ.พิมาย ลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดตั้ง State Quarantine (SQ)และ Community Isolation (CI)เขตพื้นที่ ต.รังกาใหญ่ ❤️ในส่วน CI ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ นำโดย พระครูสูตธรรมวิสิฐ ดร.เจ้าคณะอำเภอพิมาย ร่วมกับเจ้าคณะตำบล ให้ใช้วัดตำบลละ 1 แห่ง เป็นที่จัดตั้งศูนย์ร่มโพธิ์ (CI) จำนวน 13 แห่ง 12 ตำบล 1 เทศบาล ค่ะ

20 ก.ค. 64