วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายชูเกียรติ ควบพิมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายทศพล นนท์ขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา

22 พ.ย. 65