วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่ในการกักตัวกลุ่มเสี่ยง จากการติดเชื้อโควิด และ กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่๒

30 มี.ค. 65