วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านพุทรา #สำนักปลัดเทศบาล #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

08 ส.ค. 66