วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมคณะ ร่วมมอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้กับผู้ปกครองเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี

06 ก.ย. 64