วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขได้เดินทางไปเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่11 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 10

04 ก.ย. 66