วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ทีม อสม. ม.5 ต.รังกาใหญ่ รณรงค์ป้องกันการระบาดไข้เลือด โดยตรวจลูกน้ำยุงลาย และ แจกทรายอะเบตตามบ้านเรือน #สนับสนุนโดยกองสาธารณสุข ทต.รังกาใหญ่

29 เม.ย. 67