วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขได้เดินทางไปเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่3 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 3

28 ส.ค. 66