วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ ลานที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ ขององค์กรส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

19 มี.ค. 67