วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมนายสุรพล เก่งนอก รองปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 19

17 ก.ค. 66