วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และกองสาธารณสุขเทศบาล ร่วมเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 “กิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

12 ก.ย. 66