ร่วมรณรงค์การเผาในที่โล่งและพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อลดภาวะโลกร้อนและมีอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงน่ะค่ะ จึงอยากจะขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน

16 ก.พ. 64