ร่วมรณรงค์การเผาในที่โล่งและพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อลดภาวะโลกร้อนและมีอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง

11 เม.ย. 65