รณรงค์ร่วมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด 19

15 ธ.ค. 63
อัพเดทสถานการณ์ ‘โควิด’ วันที่15 ธันวาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมล่าสุดอยู่ที่ 4,246 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศอยู่เท่าเดิมที่ 60 ราย มีผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านเพิ่ม 9 ราย รวมยอดผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้วที่ 3,949 ราย มีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 237 ราย
 
จึงอยากจะขอความร่วมมือจาก พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลรังกาใหญ่ ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
 
1.ส่วมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดต่อผ่านทางลมหายใจ
2.หมั่นล้างมือถูให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
3.หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดและพื้นที่ระบาดโดยไม่จำเป็นถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
4.งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
5.ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ ไอ จาม และไม่นำมือมาสัมผัส ตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น
6.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ
7.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า
8.ถ้ามีอาการไข้มากกว่า 37.5 ไอ เจ็บคอ คลั่นเนื้อคลั่นตัวเหนื่อยหอบ ขอให้ท่านรีบไปพบแพทย์ทันที่
#ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลรังกาใหญ่