ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน

28 ก.ย. 61