ภาพกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม อาหารไทยพื้นบ้าน (ผัดหมี่ส้มตำ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะปัน-รังกาสามัคคี

07 ก.พ. 65