ภาพกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ผัดไทยกุ้งสด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจช่องโค

15 มี.ค. 65