ภาพกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ทำน้ำยาล้างจาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมพัฒนาสามัคคี

23 ก.พ. 65