ภาพกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม งานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ (ดอกไม้ใบเตย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา

04 มี.ค. 65