พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย “ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ประจำปี 2566 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย “ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมายทั้ง 13 แห่ง, หัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชน

25 ธ.ค. 66