พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ชั้น 3

09 ธ.ค. 62