พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย(ศูนย์สร่างเมา)และจุดบริการประชาชน ร่วมกับนายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ กำนันตำบลรังกาใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ?ณ บริเวณหน้าวัดใหม่สุนทริการาม

11 เม.ย. 65