ประมวลภาพงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 พิธีเปิด – ปิด งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาฯ

09 พ.ค. 65