ประมวลภาพกิจกรรมออกหน่วยยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

18 เม.ย. 62