ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร #สำนักปลัดเทศบาล/งานส่งเสริมสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

08 มี.ค. 65

CCF_000087