ประกาศ กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ.2564 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

19 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :