ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 – นมปิดเทอม 2/2566

30 ต.ค. 66

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 – นมปิดเทอม 2/2566