ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2565 เดือนธันวาคม 2565 – นมปิดเทอม 2/2565

29 พ.ย. 65

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2565 เดือนธันวาคม 2565 – นมปิดเทอม 2/2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :