ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,16,6,5,15,19 และ13 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 พ.ค. 66

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,16,6,5,15,19 และ13 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :