ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

31 ม.ค. 62

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้พิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :